OTSING
  Uued tehnilised nõuded
26.01.2011

Riigi Kinnisvara AS on kehtestanud 2009 aastal ühiskondlike hoonete projekteerimise ja ehitamise tehnilised nõuded.

Juhendi eesmärk on võimalikult täpselt ja üheselt tõlgendatavalt määratleda koolihoonete ja büroohoonete projekteerimise ja ehitamise põhimõtted ning kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele esitatavad tehnilised nõuded.

Juhendis on detailsemalt käsitletud büroo- ja koolihoonete rajamist. Samas juhendis esitatud üldpõhimõtteid ja nõudeid tuleb rakendada kõikide ühiskondlike hoonete projekteerimisel ja ehitamisel, kus tööde tellijaks ja/või korraldajaks on Riigi Kinnisvara AS (edaspidi: RKAS). Büroohoonete all mõistetakse käesolevas juhendis kokkuleppeliselt kõiki hooneid, kus tehakse nn. kontoritööd, sealhulgas näiteks kohtuhooned, politseihooned jms.

Normdokumendi osas nr 5. käsitletakse ventilatsiooni.
5.2.9 Ventilatsioonitorustike puhtus

Ehituse ajal tuleb ventilatsioonitorustik hoida suletuna vältimaks ehitustolmu jms. sattumist torustikku. Enne objekti üleandmist tellijale, on töövõtjal kohustus ventilatsioonitorustikud puhastada ja esitada tellijale torustike ülevaatuse videoraport, tellija poolt ettenäidatud kohtadest. Torustike puhastusaste
peab vastama Soome standardile Suomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmastoluokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile P10,7g/m². (Riigi Kinnisvara AS)

Aero Grupp OÜ pakub lisaks ventilatsioonisüsteemide puhastusele ka süsteemide inspekteerimist ja torustike videouuringuid.
Videouuringuga on võimalik kindlaks teha ventilatsioonitorustike puhtuse klass.
Koos videouuringuga anname kaasa ka vastava dokumentatsiooni.

Ventilatsioonitorustike visuaalse hindamise skaala uutele torustikele. (vt. pildilt)
 
Ehitus.ee artiklid
Kõik vanemad uudised leiad arhiivist
Login
Kasutaja:
Parool:
Registreeru
Unustasid parooli?


Soovitame
ELUS PEAB VÄRVI OLEMA
Kõik õigused kaitstud 2007 – 2024, ehitus.ee  |  Turismiweb.ee  |  Sisustusweb.ee
e-mail: info@ehitus.ee / tel. 6 818 880