OTSING
  VELUX’i rahvusvaheline konkurss arhitektuuritudengitele
19.10.2007

2008. aasta VELUX’i rahvusvahelisele konkursile saab registreeruda alates 1. oktoobrist. Võistlus kutsub kogu maailma arhitektuuritudengeid keskenduma päevavalgusele arhitektuuris.- Meie visiooniks on tähtsustada päevavalgust, värsket õhku ja head elukvaliteeti. Konkursiga tahame arhitektuuriüliõpilasi ergutada uurima päikesevalguse ja päevavalguse temaatikat kõige laiemas tähenduses ja nii saavutada parem arusaamine sellest üha olulisemast valguse- ja energiaallikast. Kõiki üliõpilaste projekte hindab ˛ürii, mis koosneb tunnustatud arhitektidest, kes esindavad erinevaid vaatenurki arhitektuurile ja päevavalgusele ning ka erinevaid maailmanurki, ütleb Urmas Truusa, VELUX Eesti OÜ müügi- ja turundusdirektor.Võistlusel puuduvad täpsemad kategooriad ning see ei sea nõudmisi mingite kindlate materjalide või VELUX’i toodete kasutamiseks. Projektid võivad olla millest iganes, alates hoonete planeerimisest kuni päevavalguse ümbermõtestamiseni linnakeskkonna kontekstis ja täiesti abstraktsete ideedeni. Projektid võivad keskenduda näiteks esteetikale, funktsionaalsusele, jätkusuutlikkusele-säästlikkusele või ehitiste suhestumisele oma keskkonnaga.Tihe koostöö üliõpilaste ja juhendajate vahel

Auhinnaga tunnustatakse nii arhitektuuriüliõpilasi kui ka nende juhendajaid. Üliõpilaste projektidel peab olema mõne arhitektuuriõppeasutuse õpetaja toetus ning võitnud tudengeid ja nende juhendajaid auhinnatakse koos kui üht võidumeeskonda. Võistluse auhinnafond on kokku 30 000 eurot. Võitjad tehakse teatavaks ning auhinnad antakse üle auhinnatseremoonial, mis kava järgi toimub 2008. aasta novembris Euroopas.Sidemete loomine

Auhinnakonkurss on ülioluline osa VELUX’i strateegiast, mille eesmärk on pöörata tähelepanu hoonete loomuliku valguse kvalitatiivsetele aspektidele ning tugevdada ettevõtte toodete tähtsust. VELUX’i rahvusvaheline konkurss toimub üle aasta ning on osa VELUX’i pidevast püüdlusest luua tihedad sidemed ehitusspetsialistidega – sealhulgas kindlasti ka arhitektide ja õppeasutustega.- Me soovime luua avatud dialoogi homse valguse teemal, mis hõlmaks eksperimentaalseid lähenemisi ja piiramatult vaba mõtlemist. 2006. aastal esitati konkursile 557 projekti 53 riigist – 2004. aastaga võrreldes projektide arv kahekordistus. Asjaolu, et nii palju üliõpilasi otsustas osaleda ning et ˛ürii autasustas 20 osalejat 12 erinevast riigist, näitab selgelt, et päevavalguse ja arhitektuuri seoste üle arutamine on globaalse tähtsusega, ütles Urmas Truusa.Konkurssi korraldatakse koostöös Rahvusvahelise Arhitektide Liidu (UIA) ja Euroopa Arhitektuurihariduse Assotsiatsiooniga (EAAE).Üliõpilased peavad oma osalemissoovist teada andma ja end registreerima enne 2008.a. 8. märtsi ning peavad oma projekti esitama 2008. aasta 8. maiks. Täpsem teave ja värskem informatsioon on saadaval aadressil velux.com/iva.Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust:

Kirsti Matikainen, arhitekt

VELUX Eesti OÜ

Telefon: 6217790

E-post: kirsti.matikainen@velux.com---------------------------------------
LISAFaktid 2008. aasta rahvusvahelise VELUX’i auhinna kohtaKonkursist2007. aasta 1. oktoobril käivitab VELUX 3. rahvusvahelise VELUX’i arhitektuuriüliõpilaste auhinnakonkursi (International VELUX Award 2008). Konkursist võivad osa võtta üliõpilased üle kogu maailma.2008. aasta rahvusvaheline VELUX’i auhinnakonkurss arhitektuuriüliõpilastele annab tudengitele võimaluse uurida päikese- ja päevavalguse temaatikat selle kõige laiemas tähenduses ning seeläbi saavutada sügavama arusaamise sellest üha olulisemast valguse- ja energiaallikast.VELUX’i rahvusvahelist konkurssi viiakse läbi üle aasta. Esimene kord toimus see 2004. aastal. Huvi auhinnavõistluse vastu on pärast esimest konkurssi oluliselt suurenenud. 2006. aastal oli esitatud töid üle kahe korra rohkem kui 2004. aastal.Teema: „Homne valgus“Konkursi üldteema on „Homne valgus“ („Light of Tomorrow“). Selle auhinna abil soovib VELUX päevavalguse ausse tõsta ning tugevdada päevavalguse rolli arhitektuuris – ka ettevõtte visioon näeb ette päevavalguse ning värske õhu tähtsustamist ja elukvaliteedi tõstmist.Oma avatud, eelarvamustevaba lähenemisega proovib konkurss uurida päevavalguse piire arhitektuuris, sh. selliseid mõisteid nagu esteetika, funktsionaalsus, säästlikkus-kestvus ja hoonete ning keskkonna vastastikune suhestumine. Konkursil puuduvad täpsemad kategooriad, kuid esitatavad tööd võivad keskenduda näiteks mõnele järgnevale teemale:Ideed, mis keskenduvad päikesevalgusele kui looduslikule valguse- ja energiaallikale.
Päevavalguse roll kõrge visuaalse kvaliteedi ja mugava interjööri pakkumisel, tõstmaks inimeste elu ja elutingimuste kvaliteeti.
Päevavalguse ümbermõtestamine linnaelu-kontekstis, linnakeskkonna ja selle alusstruktuuride (urban tissue) taaselustamine.
Päikesevalguse ja päevavalguse tähtsus säästlikus arhitektuuris, mis arvestab looduse rütmide ja tasakaaluga.
Abstraktsemad ideed, nagu nt. päevavalgus vs. kunstlik valgus, päev vs. öö, sees vs. väljas.


OsalemineKonkurss on avatud kõigile registreeritud arhitektuuriüliõpilastele – üksi või meeskonnana – üle kogu maailma. Me ootame osalema multidistsiplinaarseid meeskondi, sh. inseneriteaduse-, disaini-, maastikuarhitektuuri jne. üliõpilastest koosnevaid meeskondi. Iga üliõpilast või üliõpilaste võistkonda peab toetama ja juhendama mõne arhitektuuri-õppeasutuse õpetaja.ˇüriiˇürii koosneb rahvusvaheliselt tunnustatud arhitektidest ja ehitusspetsialistidest üle maailma, sh. UIA ja EAAE esindajad. ˇürii valitakse selliselt, et see esindaks erinevaid vaatenurki arhitektuurile ja päevavalgusele ning ka erinevaid maailma piirkondi. 2008. aasta auhinnakonkursi ˛ürii koosseis tehakse teatavaks 2008. aasta alguses.ˇürii vaatab läbi kõik esitatud projektid ja annab oma hinnangu, valides välja võitjad ja äramärgitavad tööd.

Võitjad ja auhinnadAuhinnafond on kokku 30 000 eurot, mis jagatakse auhinnatud ja äramärgitud tööde autorite ja nende õpetajate vahel. Auhinna saajate ja äramärgitute arvu otsustab ˛ürii. Võitjad kutsutakse auhinnatseremooniale, mis peaks toimuma 2008. aasta novembris Euroopas.Kõik projektid on ˛üriile hindamiseks väljas kohtumisel, mis toimub Itaalias Torinos, seoses 29. juunist kuni 3. juulini 2008.a. toimuva UIA maailmakongressiga.Pärast võitjate väljakuulutamist auhinnatseremoonial pannakse kõik tööd üles aadressile www.velux.com/iva.Kõik võiduprojektid ja äramärgitud tööd avaldatakse 2008 a. Rahvusvahelise VELUX’i konkursi aastaraamatus, kus tuuakse ära nii projektide presentatsioonid, projektide kirjeldused kui ka ˛ürii hinnangud.KoostööpartneridKonkurssi korraldatakse tihedas koostöös Rahvusvahelise Arhitektide Liidu (UIA) ja Euroopa Arhitektuurihariduse Assotsiatsiooniga (EAAE). Mõlema organisatsiooni esindajad osalevad ˛üriis ja aitavad tagada konkursi kõrge professionaalse taseme.

Loe UIA kohta lisaks aadressil www.uia-architectes.org. Loe EAAE kohta lisaks aadressil www.eaae.be.
VELUX’istVELUX loob parema elukeskkonna, kuhu päevavalgus ja värske õhk pääsevad läbi katuse. Meie tooteprogrammi kuulub lai valik katuseaknaid ja –luuke, samuti lamekatustele mõeldud lahendused. Lisaks pakub VELUX palju erinevaid sisustamis- ja aknakattetooteid, turvaruloosid, paigaldustooteid, kaugjuhtimistooteid ning katustele paigaldatavaid päikesepaneele. VELUX, millel on tootmisettevõtted 10 riigis ja müügiettevõtted peaaegu 40 riigis, on maailma ehitusmaterjalide-sektoris üks tugevamaid brände; VELUX’i tooteid müüakse enamik maailmanurkades. VELUX grupil on ligikaudu 9 500 töötajat ning see kuulub ettevõttele VKR Holding A/S. VKR Holding A/S on aktsiaselts, mis kuulub täielikult sihtasutustele ning perekonnale. Lisainformatsiooni leiad aadressilt www.velux.com

Fakte 2004. ja 2006. aasta VELUX’i rahvusvahelise auhinnakonkursi kohta2004· Esimene rahvusvaheline VELUX’i auhinnakonkurss arhitektuuriüliõpilastele (International VELUX Award for Students of Architecture) toimus 2004. aastal ja oli mõeldud Euroopa arhitektuuri-õppeasutustele.· 2004. aasta auhinnakonkursile registreerus 760 õpilast 194 õppeasutusest 34 Euroopa riigist.· Oma projekti esitas 258 üliõpilast 106 õppeasutusest 27 riigist.· 2004.a. ˛ürii koosseis: Glenn Murcutt (˛ürii esimees, Austraalia), Craig Dykers (Norra), John Pawson (Suurbritannia), Ole Bouman (Holland), Ahmet Gülgönen (Prantsusmaa, UIA), James Horan (Iirimaa, EAAE) ning Michael Pack (Saksamaa, VELUX).· 10 võitjat (1. koht, 2. koht ja kaheksa äramärgitud tööd) kuulutati välja auhinnatseremoonial Pariisis 2004.a. oktoobris.· Esimese koha võitis Claes Cho Heske Ekornås (Norra) Oslo kõrgemast arhitektuurikoolist.· Võitnud tööd ja ka kõik ülejäänud 2004. aastal auhinnale kandideerinud tööd on saadaval leheküljel velux.com/iva.

2006· 2006.a. laiendati konkursi haaret, et oleks kaasatud arhitektuuriüliõpilased üle kogu maailma.· Registreerus 2 037 üliõpilast 496 koolist 92 riigist.· 2004. aastaga võrreldes oli esitatud töid üle kahe korra rohkem; kokku oli 557 projekti 225 õppeasutusest 53 riigist.· 2006.a. ˛ürii kooseis: Kengo Kuma (Jaapan), Róisin Heneghan (Iirimaa), Omar Rabie (Egiptus), Douglas Steidl (USA, UIA), Per Olaf Fjeld (˛ürii esimees, Norra, EAAE) ning Massimo Buccilli (Itaalia, VELUX).· 20 võitjat (1., 2., 3. koht ning 17 äramärgitud tööd) kuulutati välja ja autasustati auhinnatseremoonial, mis toimus 2006. aasta oktoobris Guggenheimi muuseumis Bilbaos.· 1. koha võitis Louise Groenlund (Taani) Kopenhaageni kõrgemast arhitektuurikoolist.· Võitjaid oli 12 erinevast riigist: Taani (1), Hispaania (4), Suurbritannia (2), USA (2), Austraalia (1), Saksamaa (1), Rootsi (1), Prantsusmaa (1), Korea Vabariik (3), Jaapan (1), Poola (1), Argentiina (2).· Võidutööd ja ka kõik ülejäänud 2006. aasta tööd on saadaval aadressil velux.com/iva.Muljeid 2004. aastast„Minu arust oli konkursi teema oluline – mitte ainult minu projekti jaoks, vaid ka arhitektuuri jaoks üldiselt. Seetõttu otsustasin ma esitada konkursile oma nägemuse Nam June Paik’ile pühendatud muuseumist. Kontseptsioonide ja ideede arendamine on luksus, mida peaks endale koolis õppimise ajal lubama. Teiste välistudengitega arutamine aitab sul oma tööd näha perspektiivis. Asja teeb huvitavaks mitmekesisus. VELUX’i auhind võiks olla sild erinevate riikide üliõpilaste ja koolide vahel“, ütles 2004. aasta võitja Claes Cho Heske Ekornås .„Ma arvan, et see oli võimalus näha läbilõiget Euroopa haridustasemest,“ ütles 2004. aasta ˛üriiliige hr. Ahmet Gülgönen.

Muljeid 2006. aastastÜliõpilased:

1. koha saanud Louise Groenlund 2006.a. autasustamisüritusel:

„Auhinnatseremoonia ja minu reis siia Bilbaosse tõusevad esile kui murdepunkt ja üleminek idealistlikust teadus- ja esteetikamaailmast, mille poole püüdleme tudengitena, reaalsesse maailma, kus tuleb arvesse võtta ka majanduslikke ja funktsionaalsuse aspekte. See üleminek on universaalne ning minu jaoks sümboliseerib VELUX’i auhind minu idealismipüüdluste kulminatsiooni arhitektuuri vallas. […]Ma olen väga õnnelik, et osalesin VELUX’i rahvusvahelisel konkursil – see on ainulaadne võimalus mõjutada homset valgust.“3. koha võitja Anastasia Karandinou, Edinburgh’i Ülikool (UK), mõtteid konkursist 2007. aasta juulis:

„Ma soovitan kindlasti teistel tudengitel osaleda. See on väga huvitav teema. Valgust võetakse arvesse ja kujundatakse igas arhitektuuriprojektis ning samas annab see sulle võimaluse läheneda sellele omal moel ja hõlmab nii sinu enda individuaalseid huvisid kui ka üldisemaid arhitektuuriküsimusi. Lisaks sellele koosnes ˛ürii väga silmapaistvatest arhitektidest ning konkurss oli täiuslikult organiseeritud.“Äramärgitud töö autor Maciek Grelewicz, Politechnika Lodzka (Poola), mõtteid konkursist 2007. aasta juulis:

„See võistlus aitas mul väärtustada päevavalguse tähtsust arhitektuuris. Nüüd mängib päevavalgus minu töödes palju olulisemat rolli. Ma olen mõistnud, et päevavalguse piisav ligipääs on olulisem kui arhitektuuri formaalsed aspektid.“ˇüriiliikmed:

Per Olaf Fjeld, ˛ürii esimees:

- „Konkursid on arhitektuuri jaoks alati olnud oluline väljund, eriti need konkursid, mille programm pakub tõlgendamisvabadust ning mille väljakutse ja suund on ühtaegu nii piisavalt selge kui ka piisavalt tugev, et arhitektuuri edasi viia.“Omar Rabie:

- „Minu arust on üsna muljetavaldav olla ühes ruumis erinevate ideedega, mis pärit üle kogu maailma; ning kõik püüavad esitada erinevaid küsimusi ja anda erinevaid vastuseid. Üliõpilased üllatavad sind alati pakkudes rohkem ideid, kui suudad ette kujutada.“Kengo Kuma:

„Mulle oli väga suureks üllatuseks, et osales rohkem kui 500 üliõpilast Kõige peamine põhjus on see, et valguse-teema on noorte arhitektide jaoks väga tänapäevane ja aktuaalne, samas kui 20. sajandi kesksel olid arhitektuuri põhiteemadeks kuju ja vorm. Kuid nüüd on põhitähelepanu liikunud vormilt laiematele nähtustele. Valgus on ehk tänapäeva põhiteema.“Massimo Buccilli:

„Kõikides võidutöödes oli valgust kasutatud innovaatiliselt, kuid ilma innovaatilisi elemente kasutamata, see tähendab, et kasutati valguse kaldenurka, kasutati arhitektuuri valguse muutmiseks, valguse suunamiseks, rakendades samas ikka traditsioonilisi elemente.“Rohkem informatsiooni 2006. aasta rahvusvahelise VELUX’i auhinna kohta leiate aadressilt velux.com/iva--------------------------------------------
Lisainformatsiooni Eestis:

Kirsti Matikainen, arhitekt

VELUX Eesti OÜ

Telefon: 6217790

E-post: kirsti.matikainen@velux.com


 
Ehitus.ee artiklid
Kõik vanemad uudised leiad arhiivist
Login
Kasutaja:
Parool:
Registreeru
Unustasid parooli?
Soovitame
LIISTUD KOGENUD MEISTRILT
Eksklusiivsed puidust põrandamaterjalid Hansafloorist
ELUS PEAB VÄRVI OLEMA
Kõik õigused kaitstud 2007 – 2024, ehitus.ee  |  Turismiweb.ee  |  Sisustusweb.ee
e-mail: info@ehitus.ee / tel. 6 818 880