OTSING
  Ehitusgarantii saamiseks peab edaspidi alati sõlmima lepingu
08.04.2015

Riigikogu võttis 18.02.2015 vastu ehitusseadustiku-ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse, mille alusel hakkab 1. juulist 2015 kehtima ehitusseadustik (praegu kehtib ehitusseadus).

Ehitusseadustiku rakendamise seaduse vastuvõtmisega võib lugeda universaalse ehituse töövõtu garantii lõppenuks. Teatavasti sätestab juba üle 10 aasta kehtinud ehitusseaduse § 4 kohustuse parandada kahe aasta jooksul, peale tööde vastuvõtmist, kõik lepingutingimustele mittevastavad tööd.
Nimetasin kehtiva seaduse regulatsiooni universaalseks, kuna see kehtis kõikide turuosaliste vahel, tegemata vahet kas tegemist on professionaalse turuosalise (kutseline ehitaja, riik vms) või tarbijaga.

Ehitusseadustiku koostajad leidsid, et majanduslikult efektiivsem on edaspidi jätta garantii küsimused turu reguleerida ja otsustasid seadusega kaitsta ainult tarbijat. Selleks muudeti koos ehitusseadustiku rakendamise seadusega võlaõigusseaduse § 218 ja 642 ja lisati kummalegi paragrahvile lõiked 2.1. Uus säte võlaõigusseaduses annab sõnaselge eelise tarbijale ehitusettevõtja ees. Tarbija eelise seisneb selles, et ostes või lastes ehitada maja või korteri, saab tarbija ehitajalt nõuda 2 aasta jooksul maja või korteri vastuvõtmisest kõikide puuduste kõrvaldamist ja puuduste olemasolu alati eeldatakse.

Tarbijale seadusega antud garantii ei ole aga absoluutne ja vastuvaidlematu. Nimelt annab uus seadus ehitusettevõtjale õiguse keelduda garantiitööde tegemisest, kui ta tõendab, et puudus millele tarbija viitab, on tekkinud korteri või maja mittesihipärasest kasutamisest või korrashoiust või muul viisil, mitte ehitaja ebakvaliteetsest ehitamisest.
Selline tähtaeg ega eeldus aga ei kehti professionaalsete turuosaliste (majandus- ja kutsetegevuses tegutsevate) vahel - nemad peavad alati garantiitingimustes lepingus kokku leppima ning kui kokkulepe nende vahel puudub, ei ole ka ehitustöödel pärast tööde vastuvõtmist mingit garantiid.

Juba praegu on teatud professionaalsetel turuosalistel praktika, et nad nõuavad pikemat ehitustööde garantiid kui 2 aastat. See on ka mõistetav, kuna mõnede tööde puhul võivad puudused välja tulla ka alles 5 või 10 aasta pärast. Milline praktika professionaalsete turuosaliste vahel kehtima hakkab, näitab tulevik, kuid arvestades praegust olukorda ehitusturul, ei hakka garantiid olema kindlasti lühemad kui 2 aastat. Edaspidi peavad aga professionaalsed turuosalised arvestama, et ilma kirjaliku kokkuleppeta ehitustöödel garantii puudub.Tekst: vandeadvokaat Indrek Naur
 
Firmainfo
  Advokaadibüroo Naur & Pärn

Telefon: 601 2900


 
Ehitus.ee artiklid
Kõik vanemad uudised leiad arhiivist
Login
Kasutaja:
Parool:
Registreeru
Unustasid parooli?
Soovitame
LIISTUD KOGENUD MEISTRILT
Eksklusiivsed puidust põrandamaterjalid Hansafloorist
ELUS PEAB VÄRVI OLEMA
Kõik õigused kaitstud 2007 – 2024, ehitus.ee  |  Turismiweb.ee  |  Sisustusweb.ee
e-mail: info@ehitus.ee / tel. 6 818 880