OTSING
  Kuidas kujundada tingimustele vastav efektiivne aspiratsioonilahendus?
01.02.2024

Üha enam pööratakse töökeskkonnas tähelepanu töötajate ohutusele ning tervislike ja mugavate töötingimuste loomisele. Sedasi on töötajate rahulolu kõrgem ning samuti mõjutab see positiivselt nende produktiivsust ja vähendab tööseisakuid.

Kvaliteetne töökeskkond on ettevõttele kasulik ka laiemas mõttes. Vähem tööseisakuid muudab tööoperatsioonid tulemuslikumaks. Puhas töökeskkond pikendab ka seadmete tööiga ning vähendab võimalust, et valmivad tooted on ebakvaliteetsed või lausa kahjustunud.


Üks olulisemaid töökeskkonda mõjutavaid elemente on õhukvaliteet. Iga ettevõte seisab silmitsi selle väljakutse lahendamisega, mõnes valdkonnas rohkem, mõnes vähem. Mida varem sellele väljakutsele süstemaatiliselt läheneda, seda vähem tuleb edaspidi tekkivate probleemidega tegeleda ning nende lahendamisele ressursse kulutada.

Kuna iga ettevõte on unikaalne, ei ole ka ühte kõigile sobivat aspiratsioonilahendust ning iga organisatsioon vajab individuaalset lähenemist. Küll aga saame anda näpunäiteid, kuidas see esialgu keeruline protsess läbi teha ning millele tuleks mõelda, et loodav lahendus oleks jätkusuutlik ka tulevikus.

Õhukvaliteet tootmiskeskkonnas
Lähtuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast võib õhukvaliteeti mõjutada väga mitmed aspektid. Tavapärases kontoris tuleb eelkõige jälgida tolmu, mis paratamatult tekib. Tootmiskeskkonnas võib aga lisaks tolmule, mida võib tekkida kümnetes kordades rohkem kui kontoris, tekkida ka muid saasteaineid nagu vedelikud, õli ja õliudu, õhuniiskus, materjalide puru ning lausa puidulaaste.

Kõik sellised saasteained on ohuks töötajate tervisele - lisaks sellele, et need võivad sattuda inimeste hingamisteedesse ja tekitada mitmesuguseid, kohati pikaajalisi terviseprobleeme, võivad need tekitada ka tööõnnetuste riske. Muidugi on need ohuks ka töökeskkonnale endale - saasteained lühendavad seadmete tööiga, tekitavad seetõttu ebameeldivaid tööseisakuid ning võivad kahjustada nii materjale kui valmistoodangut. Efektiivse ja individuaalselt kujundatud aspiratsioonisüsteemiga on võimalik neid probleeme võimalik minimaliseerida või lausa vältida.


Kõik algab analüüsist
Nagu öeldud, iga ettevõte vajab individuaalset lähenemist, et loodav lahendus vastaks kõigile tingimustele ja vajadustele ning ei nõuaks peagi korrektuure. Veel enne, kui seadmeid hakata valida, tuleb välja selgitada vajadused, mis algab olemasoleva süsteemi analüüsist.

Provendi asjatundlik meeskond aitab välja selgitada, kuidas olemasolev lahendus toimib, teostab aspiratsioonisüsteemi mõõdistused ning kas see vajaks lihtsalt täiendust või lausa välja vahetamist. Tänu põhjalikule analüüsile on võimalik valida jätkusuutlik pikaajaline lahendus ilma asjatute investeeringuteta. Kvaliteetse ja tõhusa aspiratsioonisüsteemi loomine on kindlasti vajalik investeering, ent läbimõeldud lahendus aitab vältida asjatuid kulusid.

Tõhusa lahenduse valimine
Aspiratsioonisüsteemi kujundades tasub mõelda juba tulevikku vaatavalt. Tegemist on pigem kalli ning keerukama lahendusega, mida tuleb võtta kui investeeringut ning mille ümber tegemine ei ole alati lihtne.

Kindlasti tuleb arvesse võtta valdkonna eripärasid ning milliseid saasteaineid tootmises üldse tekib. Kas tootmises tekib palju tolmu või hoopis metallipuru? Kas tekkiv tolm on plahvatusohtlik? Kas aspiratsioonisüsteem peab tööprotsesside katkestusteta toimimise? Kuidas on korraldatud kogutava materjali kogumine? Kõik need küsimused aitavad valida sobivaid seadmeid, aga tagada ka töömugavuse.


Eraldiseisvad versus kesksed lahendused
Täiendavalt tuleb vaadata ka tööprotsesse ning kuidas need korraldatud on. Kui saasteaineid tekib vaid ühes kindlas kohas, siis võib-olla sobib just statsionaarne eraldiseisev aspiratsiooniseade ning piisab töökoha ümbruses õhu filtreerimisest ja puhastamisest. Kui puhastamist vajavad ka pinnad või seadmed, siis võib rohkem abi olla tööstuslikust tolmuimejast, mõnel juhul võib vajadust olla ka juhtmevaba seadme järele.

Kui tekkivad materjalid on laialdaselt töökeskkonnas laiali, siis tasuks kaaluda keskse lahenduse loomist, mis aitab ühtlaselt tekkivaid aineid õhust eemaldada. Sellisel juhul ei piisa vaid aspiratsiooniseadme loomisest, aga tuleb luua ka efektiivne kogumislahendus alates aspiratsioonitorustikust kuni sobivate mahutiteni.

Kas valitud lahendus on ikka piisav?
Paljude seadmete puhul on võimalik valida ka erineva võimsusega mudelite vahel. Seega tuleb hinnata ka kogutavate jäätmete hulka. Kui on plaanis tulevikus tootmismahtusid suurendada, lisada uusi tootmisseadeid või pikendada töötajate vahetusi, siis tasuks ettevaatavalt valida võimsam seade, et mitte juba lähitulevikus süsteemi ümber hakata tegema.

Provendi valikus on seadmed igaks vajaduseks. Täiendavalt on olemas kõik vajalik, et luua laiaulatuslik ja kogu tootmist kattev keskuslahendus ning eriti mahukatele operatsioonidele sobilikud modulaarsed seadmed.

Asjatundlik tugi
Meie Provendis usume, et aspiratsioonisüsteemi loomine ei tähenda vaid seadmete müüki ning koostöö kliendiga ei lõpe, kui viimane osa on paigas. Toetame oma kliente kõigis etappides, ka pärast süsteemi loomist. Paigaldame süsteemi vastavalt standarditele, et tagada selle efektiivsus ja vastupidavus. Teostame tulevikus vajalikud mõõdistused ja viime läbi süsteemi hoolduse. Kui peaks juhtuma, et miski siiski oma eluea lõppu jõuab või vajab vahepeal remonti, saadame ka selleks oma meeskonna appi. Pakume igakülgset tuge, et klient saaks alati kindel olla, et tööseisakud oleksid minimaalsed ning nendega tegeletakse operatiivselt.

Kokkuvõtteks
Aspiratsioonilahenduse loomine võib esmapilgul tunduda kui kõrgem inseneritehnoloogia, milles orienteerumine on keeruline, siis usaldusväärse partneriga koostöös on alati kindlustunne, et tulemus on ootuspärane. Võid kindel olla, et Provendile ei ole sa lihtsalt järjekordne klient, vaid pikaaegne koostööpartner ning hoolitseme sinu eest. Tagame üheskoos, et sinu investeering ja panus töökeskkonda on pikaajaline ja jätkusuutlik.
 
Ehitus.ee artiklid
Kõik vanemad uudised leiad arhiivist
Login
Kasutaja:
Parool:
Registreeru
Unustasid parooli?
Soovitame
LIISTUD KOGENUD MEISTRILT
Eksklusiivsed puidust põrandamaterjalid Hansafloorist
ELUS PEAB VÄRVI OLEMA
Kõik õigused kaitstud 2007 – 2024, ehitus.ee  |  Turismiweb.ee  |  Sisustusweb.ee
e-mail: info@ehitus.ee / tel. 6 818 880