OTSING
Foorum » ISOLATSIOON, SOOJUSTUS, VENTILATSIOON » Hoonete soojapidavuse mõõtmine rõhutesti abil Tagasi
  Autor : hooneekspertiis
Kuupäev : 16.09.2009 16:45

Teostame elamute soojapidavuse mõõtmist rõhutesti abil üle Eesti.

Septembris rõhutestid tutvumishindadega alates 1500 EEK/hoone.

Rohkem informatsiooni meie kodulehel www.hooneekspertiis.ee

Mis kasu saab ehitaja hoone õhupidavuse mõõtmisest:

- majakarbis olevate õhulekete välja selgitamine enne lõplikku viimistlust
- hoone järelkontroll pärast kahe aasta möödumist valmimisest
- soojapidavate hoonete ehitamine
- eelhinnang renoveeritavale hoonele
- soojustus- ja viimistlusmaterjalide optimaalne kasutamine ehitusprotsessi käigus
- meie poolt väljastatud aruanne, mis näitab hoone vastavust standardile EVS 837-1:2003 (Eesti Standard) ja Saksa norm DIN 4108-7.


Väljastame teile põhjaliku aruande:
- Ekspertiisi teostamise kuupäeva ja kellaaega ning kasutatud aparatuuri nimekirja
- Hinnangut hoone avatusele tuulele
- Andmeid tuule suuna ja kiiruse kohta
- Hoone lühikirjeldus
- Õhupidavuse mõõtmisel saadud andmetabeleid
- Õhuvahetuskordaja (n50) Õhuvahetuskordaja näitab mitu korda hoones olev õhk tunni aja jooksul vahetub. Kuna Eesti veel norm vastava näitaja kohta puudub, lähtume hinnangu andmisel Saksa normist DIN 4108-7. 50 Paskalise rõhuvahe juures, millega mõõtmisi teostame peaks antud näitaja olema loomuliku õhuvahetusega majas vähem kui 3 (kogu hoone õhumaht vahetub antud rõhu juures 3 korda tunnis). Täisventilatsiooniga majas peab olema õhuvahetuskordaja vähem kui 1 (kogu hoone õhumaht vahetub antud rõhu juures 1 kord tunnis). Vanades majades on antud näitaja tihti aga 10 või enam.)
- Õhu lekkimise määr (V50) Õhu lekkimise määr (V50) näitab seda, kui palju õhku lekib majja või sellest välja 50 Pa suuruse üle- või alarõhu juures.)
- Õhu lekkemäär pinnaühiku kohta 50 Pa juures Väärtus saadakse jagades maja lekkemäär hoone välispiirete pindalaga. Välispiirete õhutihedust määratleb Eestis kehtivatest standardiest EVS 837-1:2003 Piirdetarindid Osa 1 üldnõuded. Antud standard reglementeerib maksimaalse õhulekke välispiirde pinna kohta. Mõõtmise käigus tekitatakse majja alarõhk 50 Pa mille juures ei tohiks standardi kohaselt õhuleke ületada keskmiselt 3 m³/(m²h). See tähendab, et õhuleke läbi 1m²-i välispiirde kohta ei tohi olla enam kui 3m³/h.)
- Erinevatel rõhuerinevustel esinenud õhuvood läbi ventilaatori
- Hoone plaani või muud joonist, kuhu on märgitud avastatud lekkekohad hoones
- Tavafotosid avastatud olulisematest lekkekohtadest hoone konstruktsioonis koos õhukiirusega antud lekkekohtades
- Kokkuvõte testi tulemustest peamiste probleemide väljatoomisega
- Võrdlust objektil saadud ning Euroopas soovitatavate hoonete õhupidavuse näitajate vahel

Rohkem informatsiooni:
www.hooneekspertiis.ee
info@hooneekspertiis.ee
tel.: 51 755 22
 
Ehitus.ee artiklid
Kõik vanemad uudised leiad arhiivist
Login
Kasutaja:
Parool:
Registreeru
Unustasid parooli?


Soovitame
ELUS PEAB VÄRVI OLEMA
Kõik õigused kaitstud 2007 – 2024, ehitus.ee  |  Turismiweb.ee  |  Sisustusweb.ee
e-mail: info@ehitus.ee / tel. 6 818 880